Member

สิทธิพิเศษสำหรับ Member

  • ลด 10% ทุกรายการสินค้า ระยะเวลา 1 ปี

วิธีการเป็น Member

  • สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้า 2,500 บาทขึ้นไป ภายใน 1 Order ลูกค้าจะได้รับสิทธิการเป็น Member ร้านเราทันที

เงื่อนไข

  • Member มีอายุเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อออเดอร์ 2,500 บาท
  • ลดเฉพาะการสั่งซื้อผ่านทาง Online เท่านั้น (Facebook, line)